Diensten:                            

 

10 februari 2019

9.30 uur Warns
Predikant: J. Huizinga

17 februari 2019
9.30 uur Balk

24 februari 2019
9.30 uur Staveren
Predikant: S. v.d. Meer

10 maart 2019
9.30 uur Balk
Predikant: J. Huizinga

17 maart 2019
9.30 uur Staveren

24 maart 2019
9.30 uur Warns
Predikant P. Visser

7 april 2019
9.30 uur Staveren
Predikant: C. Nijkamp

14 april 2019 (Palmpasen)
9.30 uur Balk
Predikant: T. Bergsma

18 april 2019 (Witte donderdag)
21.00 uur Warns                   19.30 uur Staveren
Predikant: W. Beekman         P. Visser

19 april 2019 (Goede Vrijdag)
19.30 uur Warns                   19.30 uur Balk
Raad van Kerken                  Predikant: H. Klein Nagelvoort

21 april 2019 (1e Paasdag)
9.30 uur Warns
Predikant H. Klein Nagelvoort

5 mei 2019
9.30 uur Staveren
Predikant: H. Klein Nagelvoort

12 mei 2019
9.30 uur Balk

19 mei 2019
Mienskipssnein-Joure

26 mei 2019
9.30 uur Warns
Predikant: Th. Tholen

9 juni 2019
10.00 uur Balk
Predikant: G. Hoekema (Pinkster)

16 juni 2019
9.30 uur Staveren

23 juni 2019
9.30 uur Warns
Predikant: Th. Tholen

7 juli 2019
9.30 uur Staveren
Predikant Joh. v.d. Meer

14 juli 2019
9.30 uur Warns

21 juli 2019
9.30 uur Balk
Predikant: B. Boscha

4 augustus 2019
9.30 uur Warns
Predikant: J. Hania

11 augustus 2019
9.30 uur Balk

18 augustus 2019
9.30 uur Staveren
Predikant: U. Zwaga

1 september 2019
9.30 uur Balk
Predikant: J. Huizinga

15 september 2019
9.30 uur Warns
Predikant: J. Huizinga

22 september 2019
19.30 uur Warns (vredesdienst)     9.30 uur Staveren
Predikant Pastor P. Huiting

29 september 2019
9.30 uur Staveren
Predikant: H. Klein Nagelvoort

13 oktober 2019
9.30 uur Balk
Predikant R. Jetsinga (Avondmaal/Enigheid)

20 oktober 2019
9.30 uur Staveren

27 oktober 2019
9.30 uur Warns
Predikant: W. Beuker

3 november 2019
9.30 uur Balk

10 november 2019
9.30 uur Staveren
Predikant: C. Nijkamp

24 november 2019
9.30 uur Warns
Predikant: H. Klein Nagelvoort

1 december 2019
9.30 uur Balk/Woudsend (1e advent - Ponkje Woudsend)
Predikant: T. Bergsma

8 december 2019
9.30 uur Staveren 

15 december 2019
16.30 uur Balk
Zusterkring

22 december 2019
9.30 uur Warns
65-

24 december 2019
22.30 uur Warns                  20.30 uur Staveren                     20.30 uur Balk (Kerstnacht)
Predikant: W. Beekman

25 december 2019 (1e kerstdag)
9.30 uur Balk
Predikant: Roosma

31 december 2019
Iedere gemeente voor zich (Oudjaar)