Diensten                             

Zondag 17 juni   dienst in Warns

 9.30 uur               voorganger”ds. J. Huizinga


Zondag 1 juli
       dienst in Stavoren

9.30 uur               voorganger ds. C. Nijkamp

                              

Zondag 15 juli    dienst in Balk

9.30 uur               voorganger: zr. P. Visser

                                                              

Zondag 29 Juli   dienst in Warns

9.30 uur               voorganger ds. H.Th. Ament

                                                              

Zondag 12 aug.  dienst in Stavoren

9.30 uur               voorganger: zr. A. Bruin

                              

Zondag 26 aug.     dienst in Balk

                               Voorganger: ds. F. Visser-van Enkhuizen

Zondag 2 sept.  Feestweekdienst raad van kerken in de Treemter te Balk

Zondag 9 sept.       Afscheidsdienst ds C. Visser

                               Combinatiedienst

Zondag 16 sept. Vredesdiensten in Warns en Stavoren

Zondag 23 sept. Vredesdienst in de Paadwizer te Balk uitgaande van de raad van kerken Balk

Zondag 30 sept.dienst in Stavoren

                               Voorganger zr. Pietie Visser