Even Voorstellen

In mei 2016 is Stichting Podium Gorter opgericht door een groep enthousiaste mensen. Het idee om deze stichting op te richten ontstond tijdens de opening van een grondig gerenoveerde Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat in Balk Kosten noch moeite zijn gespaard om de kerk prachtig op te knappen en ervoor te zorgen dat deze blijft behouden voor het historische centrum van Balk. Aan deze kerk is een bijzonder verhaal verbonden. In een grijs verleden was Douwe Gorter predikant aan deze kerk. Douwe was de grootvader van de bekende dichter Herman Gorter. Wie kent niet de eerste regel van zijn gedicht 'Mei: "een nieuwe lente een nieuw geluid".

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW GELUID.

Een deel van dit gedicht heeft Herman Gorter geschreven tijdens één van zijn vele zomerse verblijven in Balk. Het is deze geschiedenis die zijn naam heeft gegeven aan het Podium Gorter die vorm kreeg in de maand mei.

EEN BIJZONDERE KERK, EEN PRACHTIGE LOCATIE MET VELE MOGELIJKHEDEN.

Podium Gorter organiseert in de winterperiode passende activiteiten in de kerk: kleinschalige concerten, theater en lezingen. Uiteraard worden er nog steeds kerkdiensten gehouden maar ook is de kerk af te huren voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een huwelijk, expositie e.d.

Bestuur Podium Gorter:

Voorzitter: Anne Herrema
Secretaris: Trix Bergsma
Penningmeester: Sipke Miedema
Bestuurslid: Jannie J. Haantjes
Bestuurslid: Fêdde Bergsma

DOELSTELLING St. Podium Gorter:
De instandhouding van de Doopsgezinde Kerk in Balk als publieke plek voor erediensten en commerciële activiteiten.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten in het kerkgebouw, zoals concerten, lezingen, verhuren van het gebouw voor vergaderingen, trouwlocatie e.d.
Podium Gorter hanteert geen beloningsbeleid voor het bestuur van de Stichting.

Stichting Podium Gorter staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65760972